Forenkling og forbedring

Visuell identitet

Apility

Apility er spesialistar på smart anvendelse av teknologi for å effektivisere, forenkle og forbedre webløysingar og applikasjonar.Forenkling blei også konseptet i den nye identiteten deira. Ved å skape eit enkelt og fleksibelt visuelt språk får Apility eit tydeligare uttrykk, og si eiga stemme i kommunikasjonen.

Logosymbolet er ein forenkla versjon av navnetrekket, der prikken over i-en blir trekt saman med A-en. Kvadratet i logosymbolet er med på å formidle det digitale, og følger med i resten av profilen.