Ekstremsportveko 2020

Visuell identitet, skrift

Ekstremsportveko 2020

Ekstremsportveko er verdas største ekstremsport-festival, og blir arrangert kvar sommar på Voss. For Ekstremsportveko 2020 ønska festivalen eit uttrykk som var meir ekspressivt enn før, og som kunne kommunisera verdiane og tankesettet til ekstremsportutøvarane, samt gjera festivalen til ein tydelig avsendar i all kommunikasjon.

ESV Display er vart designa for å gi festivalen et ekspressivt uttrykk i kommunikasjonen. Dette typesnittet skal gjennom store titlar og overskrifter kommunisere budskap og informasjon på ein kraftfull og eksentrisk måte som styrker verdiane til festivalen og gjer dei til ein tydeleg avsendar.