ZZ for Ezzari

Identitet for Adam Ezzari. Logoen tar utgangspunkt i ZZ-ligaturen i navnet, og er inspirert av gamle sportsmerker og stilen til Adam. Symbolet er et fleksibelt element med mange muligheiter til plassering og størrelse. I tillegg er det laga maler for artwork som gjer at stilen på artworkene henger saman.

©2020