23 år gamal grafisk designer frå Eksingedalen i Hordaland. Studerer for tida Grafisk Design på Westerdals, og arbeider frilans ved sidan av studiene med fokus på visuell identitet.Kontakt:
+47 97183040
post@havardbergo.com

©2020