23 år gamal designer frå Eksingedalen i Hordaland. Studerer for tida Grafisk Design på Westerdals, og arbeider frilans ved sidan av studiene med fokus på visuell identitet.

Kontakt:
post@havardbergo.com
+ 47 971 83 040