Vi er Coop

Redaksjonelt

Coop Norge

Med Adrian Wollum Hansen og Markus Storsveen

Årsrapport 2019 for Coop Norge. Årsrapporten viser nøkkeltall for 2019 kombinert med sentrale historiar frå det foregåande året. Historiane er fortald av dei ansatte. Rapporten skulle framstå som eit interessant magasin som fekk fram Coop sitt DNA.