Vinjo

Vinjo er eit entrepenørfirma på Voss som tilbyr ei rekke ulike tjenestar. Identiteten til  Vinjo baserer seg på det tradisjonelle bumerket på Vinjo Gård.

Kunde ⏤ Vinjo AS

+ 47 971 83 040
post@havardbergo.com
@havardbergo